Povezave

Povračilo stroškov v zvezi z delom – povzetek                        Celotno besedilo uredbe
Uredba določa višine povračil stroškov v zvezi z delom, povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in do katerih se ti priznajo kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb.

Dnevnice za služb. potovanje v tujino od 07.07.2012             Celotno besedilo uredbe
Dnevnice za služb. potovanje v tujino do 06.07.2012
Uredba ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino.

Imenik zavezancev za DDV
Seznam DDV zavezancev, ki omogoča iskanje po nazivu podjeja, davčni in matični številki zavezanca in transakcijskem računu.

Imenik zavezancev za DDV v EU
Iskalnik za preverjanje veljavnosti identifikacijske številke za DDV poslovnih subjektov iz kateri koli države članice Evropske Unije.

AJPES
Javni dostop do registrov poslovnih subjektov in objavljenih letnih poročil, vpogled v različne statistične podatke ter trženje različnih vrst bonitetnih informacij o poslovnih subjektih.

DURS
Povezave do aktualnih davčnih predpisov in pojasnil ter drugih uporabnih informacij in podatkov.

E davki – elektronsko davčno poslovanje
Portal za elektronsko davčno poslovanje, ki uporabnikom omogoča izpolnjevanje ter oddajanje različnih davčnih obrazcev.

eVEM – državni portal za podjetja in najemnike
Portal za poslovanje podjetij in podjetnikov z javno upravo, ki uporabnikom omogoča enostavno opravljanje elektronskih storitev, ki so povezane z ustanovitvijo podjetja in nekaterimi ostalimi postopki, ki jih poslovni subjekt opravi ob ali po ustanovitvi.

www.računovodski-servis-kranj.si

www.računovodstvo.info

www.plusminus.si